มอบเครื่องฆ่าเชื้อ โรงเรียนอนุบาลปิยะอาทร

งานติดตั้งกล้องวงจรปิด ร้านซักผ้า The Wash 51 สาขา ทั่วประเทศ

งานติดตั้งกล้องวงจรปิด 39 ตัว บริษัท พร้อมมาศ จำกัด